Dịch Vụ

1. Bản vẽ tổng thể

– Dựa vào bản vẽ thiết kế bản vẽ kết cấu thép tổng thể của công trình.

– Thông qua phần mềm 3D chuyên dụng để quản lý kết cấu thép, xây dựng mô hình và quản lý thông tin dự án.

2. Bản vẽ qui chuẩn

Bản vẽ thể hiện rõ chi tiết các tiêu chuẩn chung của công trình

– Qui chuẩn mối nối bulong

– Qui chuẩn hàn

– Qui chuẩn vật liệu tạm (Móc cẩu, thang leo, móc lưới an toàn, …)

3. Bản vẽ chi tiết từng cấu kiện

Bản vẽ thể hiện rõ ràng từng sản phẩm (cột, dầm, …) của công trình.

4. Bản vẽ Gensun

Thể hiện kích thước thực tế của từng chi tiết tạo nên mỗi sản phẩm.